Historie klubu

     
 

Klub

 
 

1, 2  další>>

__________________________________________________________

Založení Fotbalového klubu

Velmi oblíbenou hrou v této době u nás byla odbíjená. Družstvo zajíždělo na kolech na turnaje po celém Hlučínsku a brzy  patřilo k nejlepším v okrese.

V roce 1931 se oba spolky sloučily a byl založen fotbalový oddíl „Slezská matice osvěty lidové“. Tento rok byl rozhodující pro celý další vývoj tělovýchovy v Darkovičkách. Fotbal se hrával zatím přátelský, získalo se první hřiště u „Pánského mostu“, kde nyní stojí obchod samoobsluhy a kaple (kostelík).

V roce 1932 byl zvolen první řádný výbor, který řídil veškerý sport v Darkovičkách. Starostou byl zvolen  Fichna Vilém, místopředseda Ender Antonín a jednatel Kocmán František.

Dne 14.1.1933 se konala valná hromada  „MOL“ Darkovičky, kde byl zvolen nový výbor. Kromě předsedy Karla Jandy a jednatele Františka Pejpka se nepodařilo zjistit jména dalších členů. Sport se provozoval v obci až do roku 1938. Pak přišla okupace a veškerá sportovní činnost byla přerušena. Sport se provozoval pouze ve škole. Během okupace se ztratila  většina nářadí, cen, dokumentace a tím skončila první kapitola sportu a tělovýchovy v Darkovičkách. Všichni mladí muži museli narukovat a bylo po všem

Poválečné období

Po skončení II. světové války se život v obci vracel pomalu do svých kolejí. Následky války byly žalostné a zanechaly své stopy. Mnoho sportovců se již z války nevrátilo a už nikdy nemohli provozovat svůj oblíbený sport.

Přes těžké poválečné  podmínky v roce 1946 se našlo pár nadšenců, kteří se sešli 25. května v hostinci u paní Pauzeové na schůzi, kde byl utvořen prozatímnívýbor, který vedl sportovní činnost v obci.  Začalo se znovu s kopanou. Hrávalo se na hřišti u „Pánského mostu“. Největší problémy byly, kde se převléknout a kde vzít peníze na míče a rekvizity. Vše se vyřešilo tím, že si hráči koupili všechno za své vlastní peníze.

Prvním předsedou byl po válce zvolen  Fojtík Alois, jednatelem Stařinský Alfons, další členové výboru byli: Pytlík Arnošt, Hanzlík Viktor a Smolka Jindřich. Tento prozatímní výbor  pracoval až do 1.10.1947. Pak byl zvolen první řádný výbor, jehož předsedou byl zvolen Prusek Josef, jednatel Škrobánek Jan, pokladník Baďura Oskar a členové Stařinský Alfons, Novák Bruno a Hrubý Gerhart.

Byl vytvořen klub s názvem SK Darkovičky. Prvního úspěchu dosáhlo družstvo mužů již v roce 1947, kdy zvítězilo v soutěži neregistrovaných družstev. Tato soutěž se hrála na provizorním hřišti za školou. O tento úspěch se zasloužili tito hráči: Melichar Ladislav, Hruška Richard, Kichner Valter, Novák Bruno, Blažek Bohuslav, Laňka Karel, Baďura Oskar, Pytlík Arnošt, Hofer Jindřich, Hruška Bernard, Dudek Augustin, Plaček Hubert a další.

Tento úspěch dal podnět k vytvoření družstva dorostu a žáků. Rok 1948 byl pro oddíl historickým, neboť se poprvé hrálo v řádné mistrovské soutěži a to ve IV. třídě hlučínska, kterou hráli až do roku 1952, kdy postoupili do III. třídy. Dorost skončil na 2. místě.

O tento úspěch družstva mužů se zasloužili tito hráči: Matýsek Jindřich, Hruška Richard, Kichner Valter, Novák Bruno,  Bialas Richard, Kinďura Josef, Rak Jan, Pytlík Arnošt, Fajkus Alois, Plaček Hubert, Křikala Jan, Miketa Jindřich a Malík Karel. Soutěž se hrála na hřišti za státním statkem až do roku 1949. Jarní kolo se hrálo na hřišti v Hlučíně u Opavice.

Během tohoto roku se však podařilo získat nový pozemek státního statku Na záplotí na dobu 10. let (nynější hřiště), slavnostní otevření se konalo 7.8.1949 turnajem v kopané.

Založení TJ Sokol Darkovičky

V roce 1950 byla utvořena samostatná TJ Sokol Darkovičky s oddílem kopané a ZTV. V tomto roce se vystřídali v jednotě tři předsedové (Prusek Josef, Novák Bruno a Hruška Jan, který pak vedl jednotu až do roku 1967).

V druhé polovině padesátých let se podařilo utvořit velmi dobré fotbalové družstvo, které dosáhlo pěkného úspěchu v ročníku 1958/1959, kdy postoupilo v silné konkurenci do II. třídy Ostravska.

O tento úspěch se zasloužili tito hráči: Hruška Alfons, Matýsek Robert, Neugebauer Jan, Hruška Alfréd, Janda Alfréd, Pchálek Bruno, Fajkus Alois, Bialas Richard, Návrat Alois, Chvěja Arnošt, Novák Arnošt, Fojtík Vilém, Kuřídém František, Pospěch Karel, Timel Vilém, Bach Alfréd, Chvěja Alfons, Hruška František a  Sobek Eduard.

V letech  1957-1961 byly na hřišti vybudovány zděné kabiny, instalován rozhlas, vodovod a bylo oploceno celé hřiště, vše z vlastních zdrojů a svépomoci. V roce 1963 byla kabina rozšířena o klubovnu, sklad a sociální zařízení. V letech 1963-1967 měli muži velký předpoklad k postupu do I. B třídy, ale vždy družstvu scházel pouhý bod.

V roce 1965 se zrodila populární XI. Chvějů, která porazila i družstvo mužů Darkoviček 5:2. V rámci oslav 20.let trvání kopané v roce 1966 sehráli muži naší TJ první mezinárodní fotbal. Utkání s polským družstvem LZS Zabelkow a na oplátku jsme navštívili PLR.

V roce 1967 zemřel náš dlouholetý předseda Hruška Jan, novým předsedou se stal Hruška Richard,který vedl TJ až do roku 1970. Po něm nastoupil Stařinský Alfons, který v roce 1972 odstoupil ze zdravotních důvodů. Funkci předsedy převzal Pískala Alfons a tajemníka velmi schopný Hruška Herbert.  Po ročním působení náhle zemřel předseda ve věku pouhých 35. let. Do voleb vedl jednotu  Stuchlík Vojtěch.

V roce 1971 oslavila naše jednota 25. let trvání kopané a 40. let tělovýchovy v obci. V rámci oslav se představila i ženská fotbalová jedenáctka Vítkovic, byly vydané první oddílové vlaječky a odznaky. V tomto roce se začalo s výstavbou tenisového kurtu, která trvala až do roku 1978, kdy došlo k jeho slavnostnímu otevření.

V roce 1974 převzal funkci předsedy Fojtík Josef, který vykonával tuto funkci až do roku 1983.

V tomto roce byl utvořen oddíl ledního hokeje, jehož předsedou byl Bělka Bernard. Kádr hokejového družstva tvořili především hráči fotbalového  mužstva, ačkoliv byl o hokej v Darkovičkách velký zájem, musel být po dvou  sezónách  zrušen z finančních důvodů.

V roce 1975-1976 uskutečnila naše jednotka pro zpestření  sportovní činnosti cyklistické závody mládeže o přebor Darkoviček. Jak se později ukázalo, tyto závody daly podnět k pořádání cyklistických závodů v Darkovičkách nejdříve s cyklistickým oddílem TJ Hlučín a pak s cyklistickým oddílem TJ Hutní montáže Ostrava. Závody se staly velmi populární a měly dobré jméno nejen u nás, ale i v zahraničí.

Založení TJ Sokol Darkovičky

V ročníku 1976-1977 podávali naši fotbalisté dobré výkony. Muži se stáli okresním přeborníkem a postoupili konečně poprvé do krajské  soutěže I. B třídy. Dorostenci rovněž zvítězili v okresní soutěži a postoupili  do okresního přeboru. Obě družstva získala i první místa v soutěži slušnosti.

O tento úspěch se zasloužili tito hráči: Bach Erich, Gaj Karel, Weiss Jiří, Hrubý Arnošt, Laňka Alfons, Mudrik Alois, Lička Alfons, Ricka Rudolf, Chvěja Zdenek, Timel Vilém, Steiner Jaroslav, Moravec Šimon, Prosek Jiří, Janda Jiří a Mlýnek Jiří. Dalšího úspěchu dosáhli muži v soutěži „O český pohár“, kde se probojovali až do semifinále severomoravského kraje a teprve tam byli vyřazeni Meoptou Přerov 6:3. V roce 1980 se muži znovu  probojovali do semifinále této soutěže „O český pohár“ a tam prohráli s Tatranem Janová z okresu Vsetín 2:1.

V roce 1978 byla  zahájena generální oprava našeho hřiště, které bylo  pojato MěNV v Hlučíně do akce „Z“. Přestavba trvala tři roky. Jarní kolo se hrálo na  stadionu v Hlučíně a podzimní kolo ročníku 1978-1979 na hřištích soupeřů. Domácí prostředí naším hráčům moc scházelo a tak po ročním působení v I.B třídě sestoupili zpět do okresního přeboru. Bylo to náročné období, urychleně se budovalo provizorní hřiště na Pěkníkové ulici, abychom měli  zase domácí prostředí a na jaře 1979 jsme hráli opět doma.

V tomto roce byl slavnostně otevřen tenisový kurt a zároveň se pokračovalo v generální opravě hřiště.   Při této akci nám obětavě  pomáhali kromě členů , hráčů, také občané a všechny složky v obci. Nejvíce však tajemník TJ Hruška Herbert, který zhotovil projekt a vedl veškerou práci na stavbě a především samotný výbor.

Rok 1980 byl pro nás znovu velmi úspěšný. Muži se znovu probojovali do I. B třídy, žáci skončili na 2. místě a dorost na 3. místě. V soutěži slušnosti skončili muži v okrese na 1. místě a dorost na 2. místě. V tomto roce se postavil víceúčelový stánek a taneční pódium. V ročníku 1980-1981 dosáhli naši dorostenci krásného úspěchu, když se stali okresním přeborníkem a postoupili poprvé v historii do I. A třídy.

 

Archív

 

Vedení klubu

 

A - tým

 

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

 

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

 

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

 

B - tým

   

 

2014/15

2015/16

2016/17

 

Dorost

 

 

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

 

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

 

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

 

Žáci - starší

 

 

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

 

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

 

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

 

Žáci - mladší

 

 

 

 

 

2011/12

 

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

 

Přípravka - starší

 

 

 

2009/10

2010/11

2011/12

 

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

 

Historie

     
 

Historie klubu

     
 

Úspěšní sportovci

     
 

Články

     
 

Kalendář

     
 

A tým

     
 

B tým

     
 

Mládež

     
 

Stará Garda

     
 

Sportbar Na Hřišti

     
 

Multifunkční hřiště

     
 

Stanovy klubu

     
 

Odkazy

     
       
         
       

Wellt Football Cup

 
       
 

 

 

Celková historie WFC

 

2007

2008

2009

2010

2011

 

2012

2013

2014

2015

2016

 

2017

2018

2019

2020

2021

 
       

Turnaje

 
       
 

 

 

1. 3. 2014

Danter Cup 2014

starší přípravka

 

8. 5. 2013

Darkovičky Cup 2013

starší žáci

 

8. 5. 2013

Darkovičky Cup 2013

mladší žáci

 

2. 3. 2013

Turnaj starších přípravek ve

Štítině

starší přípravka

 

9. 2. 2013

Turnaj mladších přípravek ve

Štítině

mladší přípravka

 

8. 5. 2012

Závěrečný turnaj dorostenců

dorost

 

8. 5. 2012

O pohár starosty města Hlučín

starší žáci

 

8. 5. 2012

O pohár starosty města Hlučín

mladší žáci

 

13. 2. 2010

Kooperativa Cup 2010

A tým

 

6. 2. 2010

Halový turnaj Bolatice

starší žáci

 

8. 5. 2009

Darkovičky 2009

starší žáci

 

8. 5. 2008

Darkovičky 2008

starší žáci

 

8. 5. 2007

Darkovičky 2007

starší žáci

 

4. 2. 2007

OFS Opava v Dolním Benešově

mladší žáci

 
           
     

Fotbalový klub Darkovičky, z.s. | 748 01, Hlučín - Darkovičky, Sadová 133 | WebMaster Michal Ondič